Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση)

Τι είναι και πότε χρειάζεται;

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η αφαίρεση του φλεγμαίνοντος ιστού που υπάρχει στο εσωτερικό του δοντιού και η αντικατάστασή του με ειδικά υλικά που παραμένουν στο δόντι και εμποδίζουν την εκ νέου μικροβιακή προσβολή του.

  • Η φλεγμονή στο δόντι μπορεί να προκύψει λόγω τερηδόνας, τραύματος ή και κατάγματος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφόρου βαθμού πόνος, ευαισθησία στα θερμικά ερεθίσματα, ευαισθησία στη μάσηση ή/και πρήξιμο.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία χωρίς να υπάρχουν συμπτώματα. Είναι η προληπτική ενδοδοντική θεραπεία που γίνεται, όταν πρόκειται να τοποθετηθεί καινούρια προσθετική εργασία (κορώνα, γέφυρα). Ενίοτε, κρίνεται απαραίτητη και σε ασθενείς με περιοδοντική νόσο, όταν αυτή εντοπισμένα απειλεί την ακεραιότητα του πολφικού ιστού.
  • Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, η ενδοδοντική θεραπεία έχει ποσοστό επιτυχίας 80 – 90%. Σε κάποιες περιπτώσεις, που δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά (ατελείς ενδοδοντικές θεραπείες) ή που απέτυχαν για άλλους λόγους (επανατερηδονισμός, αμέλεια προσθετικής αποκατάστασης), συνιστάται η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας.