Εμφυτεύματα

Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Είναι μοσχεύματα τιτανίου που έχουν το σχήμα βίδας και τοποθετούνται στο οστό της γνάθου που έχει αφαιρεθεί δόντι. Με την τοποθέτησή τους, από εξειδικευμένο χειρουργό, έχουν μια περίοδο επούλωσης κάποιων μηνών (ποικίλει ανάλογα με την θέση τοποθέτησης, την ποιότητα του οστού κ.λπ.), έτσι ώστε να οστεοενσωματωθούν πλήρως, να αφομοιωθούν δηλαδή από το οστούν.
Μετά από ακτινογραφική εξέταση και αφού ο ειδικός χειρουργός αποφανθεί ότι η οστεοενσωμάτωση είναι επιτυχής, τοποθετείται μια προέκταση από τιτάνιο, πάνω στην οποία στηρίζουμε μια στεφάνη αποκαθιστώντας έτσι βιολογικά, λειτουργικά και αισθητικά το απωλεσθέν δόντι.

Πότε ενδείκνυται η τοποθέτηση εμφυτεύματος/ων;

  • Αντικατάσταση ενός δοντιού που έχει αφαιρεθεί.
  • Αντικατάσταση περισσότερων δοντιών με την κατασκευή γεφυρών με στηρίγματα τα εμφυτεύματα.
  • Κατασκευή επένθετης οδοντοστοιχίας στην κάτω γνάθο, εάν είναι αδύνατη η ακίνητη κατασκευή.

Μήπως ο οργανισμός μου αποβάλλει τα εμφυτεύματα;

Μετά από ιδιαίτερα μακροχρόνια έρευνα το ποσοστό επιτυχίας των εμφυτευμάτων ανέρχεται σε 96-98% σε μη καπνιστές και σε 95% σε καπνιστές. Άλλωστε το τιτάνιο είναι ίσως το μοναδικό μέταλλο της φύσης που ο οργανισμός μας το αφομοιώνει απόλυτα (το τιτάνιο είναι το υλικό επιλογής σε ορθοπεδικά χειρουργεία με τεράστια επιτυχία).